Współpraca – Zakład Diagnostyki

Katedra Biochemii Klinicznej oferuje serwis laboratoryjny – wykonywanie niestandardowych, rzadkich badań laboratoryjnych dla potrzeb programów naukowo-badawczych realizowanych w jednostkach Collegium Medicum oraz w placówkach zewnętrznych.

Pracownia Biochemii Zakładu Diagnostyki
nrKIDL: 2951

 

Zakres oferty diagnostycznej:

Markery i parametry związane z obrotem kostnym, interleukiny i chemokiny, czynniki wzrostowe, selektyny, proteazy i ich inhibitory; hormony, markery krzepnięcia i fibrynolizy, cząsteczki adhezyjne oraz parametrów obrony antyoksydacyjnej. Istnieje też możliwość wykonania podstawowych badań biochemicznych. Cena oznaczenia wynosi od 8 zł do 20 zł, zależnie od użytych odczynników i procedury analitycznej.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają:

Dr hab. Bogdan Solnica, Prof UJ,

tel12 421-40-06 e-mail: mbsolnic@cyf-kr.edu.pl

Dr Danuta Fedak (analizy wykonywane techniką ELISA)

tel 12 421-40-06e-mail: danuta.fedak@uj.edu.pl

Dr Katarzyna Gawlik (oznaczenia parametrów obrony antyoksydacyjnej)

tel. 12 421 40 06 e-mail: k.gawlik@uj.edu.pl

Wykaz badań wykonywanych techniką ELISA w Pracowni Biochemii Zakładu Diagnostyki

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum