Współpraca

Katedra Biochemii Klinicznej UJ CM oferuje możliwości współpracy naukowej oraz laboratoryjny serwis dla potrzeb programów naukowo-badawczych realizowanych w innych jednostkach. Możemy zgodnie z Państwa potrzebami wykonywać liczne standardowe i niestandardowe badania biochemiczne / immunochemiczne oraz badania z obszaru biologii / genetyki molekularnej.

Zakładach:

Diagnostyki i Biochemii Klinicznej dysponujemy sprzętem i doświadczeniem umożliwiającymi wykonywanie dowolnych, dostępnych dla metody EDLISA badań, m. in. wskaźników obrotu kostnego, interleukin i chemokin, czynników wzrostowych, selektyn, proteaz i ich inhibitorów, hormonów, markerów krzepnięcia i fibrynolizy, cząsteczek adhezyjnych. Możemy wykonywać oznaczenia z wykorzystaniem powierzonych przez Państwa zestawów odczynników, udzielamy też porad w zakresie ich zakupu. Wykonujemy także podstawowe badania biochemiczne. Cena oznaczeń jest ustalana indywidualnie i uzależniona od zastosowanej procedury analitycznej. Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zasady współpracy uzgodnić kontaktując się z kierownikiem Katedry, dr Marią Kapustą [tel. (12)4332870; maria.kapusta@uj.edu.pl ] lub mgr Anną Zdzienicką [tel. (12)4332872; anna.zdzienicka@uj.edu.pl ].

 

Pracowni Biologii Molekularnej Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki dostępna dla potrzeb badań naukowych metodologia obejmuje:

 • znaczenia ilościowe ekspresji genów oraz identyfikację mikroorganizmów w lekach i żywności z wykorzystaniem technik reverse transcriptase PCR, real time PCR;
 • badania polimorfizmów genów metodami sekwencjonowania Sangera oraz PCR-RFLP;
 • badania zmian epigenetycznych – profilu ekspresji miRNA, metylacji DNA, acetylacji histonów;
 • analizę białek metodą western blot;
 • badania wskaźników stresu oksydacyjnego w osoczu krwi i w komórkach;
 • hodowle komórkowe;
 • identyfikację / badania komórek przy pomocy cytometrii przepływowej;
 • badania funkcji metabolicznych mitochondriów (tempo oddychania tlenowego za pomocą wysokoczułej elektrody tlenowej, poziom wewnątrzkomórkowego ATP); badanie potencjału błony mitochondrialnej z użyciem cytometrii przepływowej;
 • Badania ilościowe i obrazowe apoptozy komórek na poziomie ekspresji genów, ekspresji białek, zmian błony komórkowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zasady współpracy uzgodnić kontaktując się z p.o. kierownika

Zakładu dr Joanną Góralską [tel. (12)4332873; j.goralska@uj.edu.pl ] lub kierującą Pracownią dr hab. Anną Polus [tel. (12)4332874; a.polus@uj.edu.pl ].

 


     
     

W ramach działalności naukowo-badawczej Katedra współpracuje z jednostkami Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego:

        Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

 • Biochemia kliniczna cukrzycy, analityczne aspekty oznaczania stężenia glukozy we krwi w monitorowaniu leczenia cukrzycy; retrospektywne wskaźniki glikemii.
 • Diagnostyka genetyczna cukrzyc monogenowych.
 • Badania molekularne w chorobach rzadkich.

      II Katedra Chirurgii Ogólnej

 • Biochemiczne wskaźniki ostrych zapalnych chorób jamy brzusznej.
 • Analiza mikrobiomu jelitowego w aspekcie otyłości olbrzymiej u pacjentów po zabiegach bariatrycznych.
 • Analiza zmian preferencji żywieniowych i zapachowych u pacjentów z otyłością olbrzymią po zabiegach bariatrycznych.
 • Metabolizm tkanki kostnej u pacjentów poddawanych zabiegom bariatrycznym.
 • Rola inkretyn w otyłości i jej leczeniu u pacjentów poddawanych zabiegom bariatrycznym.
 • Wpływ otyłości i zabiegów bariatrycznych na rozwój powikłań mikroangiopatycznych.

      Katedra i Klinika Nefrologii

 • Rola witaminy D w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej w niewydolności nerek.

      Katedra i Klinika Urologii

 • Wczesne markery uszkodzenia nerek.

      Katedra Ginekologii i Położnictwa

 • Mikropęcherzyki błonowe jako nowe, potencjalne biomarkery we wczesnym rozpoznaniu oraz prognozowaniu u pacjentek z rakiem trzonu macicy.

      Instytut Kardiologii

 • Mechanizmy zapalne i regulacja hormonalna w nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca.

       Katedra Fizjologii

 • Patofizjologia ostrego zapalenia trzustki.

      Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych.

 • Wskaźniki aktywności granulocytów i inne biomarkery w nieswoistych zapalnych chorobach jelit.

      Instytut Stomatologii

 • Molekularne podłoże nowotworów jamy ustnej

        Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej.

 • Badania biochemiczne i komórkowe w zaburzeniach układu dopełniacza

Oraz innymi jednostkami naukowo-badawczymi:

        Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

 • Ocena funkcji mitochondriów w szczurzym modelu depresji i otyłości.

       Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 • Wpływ peptydów kininowych na adipogenezę.
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum