Zakład Diagnostyki

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
e-mail: bogdan.solnica@uj.edu.pl

Skawińska 8, pok. 0.140   tel. sekretariatu: 124332865    Konsultacje dla studentów: Środy 12.00-13.00


Adiunkci:

dr n. przyr. Danuta Fedak (danuta.fedak@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.79    tel. 124332870    Konsultacje dla studentów: Czwartek 10.00-11.00 

dr n. biol. Maria Kapusta (maria.kapusta@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.79    tel. 124332870   Konsultacje dla studentów: Środy 11.30-12.30

 dr n. med. Katarzyna Gawlik (k.gawlik@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.75    tel. 124332867   Konsultacje dla studentów: Środy 10.00-11.00

 dr n. med. Dorota Pawlica-Gosiewska
e-mail: dorota.pawlica@uj.edu.pl
Skawińska 8, pok. 1.75    tel. 124332867    Konsultacje dla studentów: Środy 10.00-11.00 

Pracownicy na etatach naukowo-technicznych:

dr n. med. Barbara Maziarz (barbara.maziarz@uj.edu.pl)

mgr Justyna Brodowicz ( justyna.brodowicz@uj.edu.p)
Skawińska 8, pok. 1.79    tel. 124332870

techn. Lauretta Unzeitig

 

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum