KIERUNEK LEKARSKI

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 1/2 – przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku  Wydziału Lekarskiego.
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2/2– przedmiot obowiązkowy dla studentów III roku Wydziału  Lekarskiego.
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – dr n. med. Joanna Góralska, (e-mail: jgoralska@cm-uj.krakow.pl)

Literatura:

  • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej„, 2022

    Redakcja: Bogdan Solnica, Aldona Dembińska-Kieć,Jerzy W. Naskalski; Wydawca: Edra Urban & Partner ISBN: 9788366960824

  • Diagnostyka laboratoryjna,  wyd. II, 2019, red. Bogdan Solnica: Wydawca: PZWL

Fakultet – Geny wrażliwe na dietę – kurs e-learningowy – przedmiot fakultatywny dla studentów III roku  Wydziału Lekarskiego.

Koordynator – Prof. dr hab. n.med. Iwona Wybrańska,
Osoba do kontaktu – Prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska, (e-mail: iwona.wybranska@uj.edu.pl)

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum