Podstawy Diagnostyki Laboratoryjnej

PODSTAWY DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ – Kierunek Pielęgniarstwo

Zajęcia fakultatywne dla studentów II roku II stopnia, Wydział  Nauk o Zdrowiu.
Koordynator – Prof. dr hab. med. Bogdan Solnica

Osoba do kontaktu – dr n. med. Joanna Góralska, (e-mail: jgoralska@cm-uj.krakow.pl)

HARMONOGRAM, REGULAMIN, SYLABUS, materiały z zajęć


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW


 


ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum