Wpływ pożywienia na wyniki badań laboratoryjnych

WPŁYW POŻYWIENIA NA WYNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

– fakultet dla studentów  I roku studiów II stopnia
Koordynator – dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof, UJ

Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

Regulamin i harmonogram


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Ogłoszenie dla studentów Dietetyki

2020-02-21

Uwaga!

Uprzejmie prosimy studentów I roku studiów II stopnia kierunku dietetyka o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi fakultetu „Wpływ pożywienia na wyniki badań laboratoryjnych“. W chmurze zamieszczone są: harmonogram, sylabus i  regulamin.

Hasło do tych plików zostanie przesłane przez koordynatora przedmiotu.

 

 


ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum