Podstawy Diagnostyki Laboratoryjnej

PODSTAWY DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ – Kierunek Położnictwo – zajęcia dla studentów II roku II stopnia Wydziału  Nauk o Zdrowiu.
Koordynator – dr hab. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

Osoba do kontaktu – dr n. med. Joanna Góralska, (e-mail: jgoralska@cm-uj.krakow.pl)

HARMONOGRAM, REGULAMIN, SYLABUS, materiały z zajęć


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW


Ważny Komunikat                                                                                                               2019-10-23

(Położnictwo, Podstawy Diagnostyki Laboratoryjnej, II grupa ćwiczeniowa)

 

W dniu 25 października 2019r odbędą się zajęcia C5 (Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób wikłających ciążę – analiza przypadków) godz. 10.30 ((Biblioteka Katedry Biochemii Klinicznej ul. Kopernika 15a, I piętro).

Ćwiczenia C4 (Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) w ośrodku medycyny ratunkowej – wyposażenie i organizacja. [zajęcia w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK) – prezentacja w SOR i OIT]”) z przedmiotu Podstawy Diagnostyki Laboratoryjnej zostały  przeniesione z dnia 25 października 2019r na dzień  8 listopada 2019r  godz. 10.30  (Biblioteka Katedry Biochemii Klinicznej ul. Kopernika 15a, I piętro). Na zajęcia konieczne jest przyniesienie fartucha i obuwia na zmianę.


ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum