Nutrigenomika

NUTRIGENOMIKA
przedmiot z grupy treści podstawowych dla studentów kierunku Dietetyka Wydziału Lekarskiego,
modułu Dietetyka Kliniczna
(IV semestr studiów II stopnia – magisterskich)
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska

Osoba do kontaktu – Prof. dr hab. n. biol. Iwona Wybrańska e-mail: iwona.wybranska@uj.edu.pl

Regulamin, Harmonogram i Zagadnienia


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW


 
Prosimy studentów o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem, zagadnieniami i regulaminem zamieszczonymi na stronie Katedry Biochemii Klinicznej przed rozpoczęciem zajęć z Nutrigenomiki
.
Hasło do tych plików zostanie udostępnione studentom przez koordynatora przedmiotu
(iwona.wybranska@uj.edu.pl)
poprzez Starostę roku
 

ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Wielkość fontu
Kontrast