Nutrigenomika

NUTRIGENOMIKA
przedmiot z grupy treści podstawowych dla studentów kierunku Dietetyka Wydziału Lekarskiego,
modułu Dietetyka Kliniczna
(IV semestr studiów II stopnia – magisterskich)
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska

Osoba do kontaktu –

Prof. dr hab. n. biol. Iwona Wybrańska e-mail: iwona.wybranska@uj.edu.pl;

dr n. med. Urszula Raźny (urszula.razny@uj.edu.pl)

Regulamin, Harmonogram i Zagadnienia


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW


 

Egzamin poprawkowy z Nutrigenomiki odbędzie się 21 lutego 2024 r o godzinie 13.00 w sali 0152 , ul. Skawińska 8, Kraków.

 

ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum