KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU – przedmiot obowiązkowy dla studentów IV i V roku kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego.
Koordynator – dr Jagoda Drąg
Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, mail:maria.kapusta@uj.edu.pl

Literatura:

  • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny„,  red. Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W. Naskalski
  • „Medyczne laboratorium diagnostyczne. Metodyka i aparatura”, red. Bogdan Solnica, Krystyna Sztefko.
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum