Diagnostyka Laboratoryjna 1/2

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 1/2 – przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku  Wydziału Lekarskiego
Koordynator – dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)


Regulamin, harmonogram i zagadnienia

 


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Ogłoszenie dla studentów II roku kierunku lekarskiego

2022-02-18

Uwaga!

Uprzejmie prosimy studentów II roku kierunku lekarskiego o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi kursu Diagnostyka Laboratoryjna 1/2. W chmurze zamieszczone są: harmonogram, regulamin i wytyczne do przygotowania się do zajęć.

ADMIN

 

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum