Diagnostyka Laboratoryjna 1/2

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 1/2 – przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku  Wydziału Lekarskiego
Koordynator – dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)


Regulamin, harmonogram i zagadnienia

Prosimy studentów o zapoznanie się z harmonogramem, zagadnieniami i  regulaminem zamieszczonymi na stronie Katedry Biochemii Klinicznej przed rozpoczęciem zajęć z Diagnostyki laboratoryjnej.

Hasło do tych plików zostanie przesłane przez koordynatora przedmiotu.

Według regulaminu:

” Studenci zobowiązani są do zapoznania się z planem ćwiczeń i przygotowania się do zajęć, zgodnie z podanymi wymaganymi wiadomościami zawartymi w dokumencie „Zagadnienia do zajęć z Diagnostyki laboratoryjnej 1/2.”
“Pisemny sprawdzian wiadomości odbywać się będzie na początku każdych zajęć.”


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Ogłoszenie dla studentów II roku kierunku lekarskiego

 

ADMIN

 

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Wielkość fontu
Kontrast