Działalność Naukowa

Tematyka badań naukowych prowadzonych przez  pracowników  Katedry Biochemii Klinicznej UJCM:

  • Poszukiwanie nowych biochemicznych, genetycznych i epigenetycznych czynników ryzyka i biomarkerów chorób metabolicznych i chorób rzadkich.
  • Badania nad opracowaniem nowych – biochemicznych i genetycznych – testów diagnostycznych.
  • Poznanie roli czynników biorących udział w interakcjach między tkankami/organami w regulacji metabolizmu (organokiny, mikrocząstki).
  • Analiza zmienności genetycznej (polimorfizmów, mutacji) w patofizjologii chorób metabolicznych, nowotworów i chorób rzadkich.
  • Badania kliniczne i in vitro z zakresu nutrigenomiki nad wpływem składników diety na ekspresję genów i procesy komórkowe.
  • Ocena zmian epigenetycznych – profilu ekspresji miRNA, metylacji genów, acetylacji histonów w przebiegu chorób, procesu starzenia się, czy w odpowiedzi na terapie.

ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum