Podstawy Diagnostyki Klinicznej

PODSTAWY DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ – Kierunek Dietetyka
przedmiot z grupy treści podstawowych dla studentów I roku studiów I stopnia, Wydział Lekarski.
Koordynator – dr hab. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

Regulamin i harmonogram


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

2022-02-22

Uwaga!

Uprzejmie prosimy studentów I roku studiów I stopnia kierunku dietetyka o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi kursu Podstawy diagnostyki klinicznej. 

W chmurze zamieszczone są: harmonogram i  regulamin.

Hasło do tych plików zostanie przesłane przez koordynatora przedmiotu.

 

 

 

 


ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum