Czytniki mikropłytek (testy ELISA)

Katedra Biochemii Klinicznej dysponuje kilkoma czytnikami płytek umożliwiających pomiar absorbancji, fluorescencji i chemiluminescencji .

   Czytnik płytek Infinite 200 PRO TECAN

 

Czytnik oferuje możliwość wykonania analizy w oparciu o absorbancję, fluorescencję i luminescencję.

 

Czytnik mikropłytek Genios Tecan

Aparat zapewnia pomiar fluorescencji VIS, absorbancji UV/VIS i luminescencji typu Glow z płytek o rozmiarach 6-384 studzienek. Zakres pomiaru luminescencji 400-700n.

  • 2 sondy górna i dolna; automatyczny wybór pomiaru górny lub dolny
  • Odczyty endpoint i kinetyczne
  • Wbudowany inkubator zapewniający inkubację w temperaturze od 5stC powyżej  temperatury otoczenia do 42stC
  • Wbudowana wytrząsarka liniowa z możliwością ustawienia 3 prędkości
  • Czas odczytu płytki 96-dołkowej <30sec.
  • Filtry (nm): absorbancji: 260, 280, 340, 595; wzbudzające: 360, 485,  470, 535; emisyjne: 465, 535, 590
  •  

Czytnik mikropłytek Biotek elx 808 oraz FL800

Parametry:

.

.

.

 

Czytnik mikropłytek Multiscan RC Thermo Labsystems.

Czytnik mikropłytek do pomiarów fotometrycznych w których wykorzystywany jest pomiar absorbancji.
Filtry:
405, 450, 492, 520, 540, 690, 750 nm.

 

 

 

 

ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum