Ratownictwo Medyczne

Laboratoryjne Parametry Krytyczne w Ratownictwie Medycznym

 przedmiot dla studentów II roku pierwszego stopnia Ratownictwa Medycznego.

– koordynator prof. dr hab. Bogdan Solnica.

– osoba do kontaktu dr Urszula Raźny – urazny@cm-uj.krakow.pl

 

Regulamin, Harmonogram


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

 

2020-05-16

Ważny Komunikat

(Laboratoryjne parametry krytyczne w ratownictwie medycznym)

Test zaliczeniowy z przedmiotu „Laboratoryjne parametry krytyczne w ratownictwie medycznym” dla studentów II roku ratownictwa medycznego odbędzie się dnia 16 czerwca 2020 roku o godz. 13.00. Zaliczenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji MS FORMS.

 


ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum