Cytometr przepływowy CANTO II

                                                 

Cytometr przepływowy BD FACS Canto II wyposażony w trzy lasery dające możliwość oznaczania jednocześnie 8 parametrów w jednej próbce.

Cytometria przepływowa umożliwia ilościowe określenie populacji i subpopulacji komórek, ich cech morfologicznych oraz stanów czynnościowych. Dzięki znakowaniu przeciwciałami monoklonalnymi znakowanymi z barwnikami fluorescencyjnymi, cytometria umożliwia ocenę immunofenotypu .

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA BD FACS Canto II

  • oznaczanie potencjału błonowego mitochondriów przy użyciu barwnika JC-1 w różnych typach komórek

    Do oznaczania depolaryzacji mitochondriów wykorzystywano znakowanie komórek kationowym barwnikiem JC1, który jest fluorescencyjną sondą potencjału mitochondrialnego. Barwnik ten tworzy agregaty (fluoryzujące czerwono) jedynie w komórkach posiadających nieuszkodzone mitochondria o wysokim potencjale elektrycznym błony. W przypadku depolaryzacji mitochondriów JC1 tworzy zielono fluoryzujące monomery.

  • ocena poziomu apoptozy komórek przy użyciu barwników aneksyny V i jodku propydyny.

Cechą charakterystyczną komórki apoptotycznej jest przebudowa błony komórkowej. Dochodzi do zaburzenia asymetrii fosfolipidów, znajdujących się w błonie komórkowej. W komórkach apoptotycznych fosfatydyloseryna jest eksponowana na zewnętrznej błonie komórkowej i wiąże się z aneksyną V. Jodek propidyny barwi DNA wnikając do komórek martwych przez poluźnioną błonę komórkową.

 

 

  • fenotypowanie populacji komórek

Dzięki przeciwciałom monoklonalnych połączonym z barwnikami fluorescencyjnymi możliwa jest ocena immunofenotypu związanego z obecnością antygenów zlokalizowanych na powierzchni błony komórkowej i dzięki  permeabilizacji można również dokonywać oceny antygenów cytoplazmatycznych i jądrowych.

 

  • Ocena wybranych mikrocząstek w różnych chorobach

W różnych schorzeniach obserwuje się podniesiony poziom mikrocząstek w porównaniu z osobami zdrowymi.

W przykładowym badaniu oceniono całkowitą ilość mikrocząstek krążących związaną z Aneksyny V sprzężonej z barwnikiem fluorescencyjnym FITC. Przeciwciało CD41 sprzężone z fikoerytryną PE – oznacza mikrocząstki pochodzenia płytkowego. A przeciwciało CD62L – sprzężone z APC – oznacza mikrocząstki z aktywowanych płytek.

 

ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum