Podstawy diagnostyki laboratoryjnej-fakultet

PODSTAWY DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

– fakultet dla studentów  I roku studiów II stopnia
Koordynator – dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof, UJ

Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

Regulamin i harmonogram


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Ogłoszenie dla studentów Dietetyki

2021-12-06

Uwaga!

Uprzejmie prosimy studentów I roku studiów II stopnia kierunku Dietetyka o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi fakultetu „Podstawy diagnostyki laboratoryjnej“. W chmurze zamieszczone są: harmonogram i regulamin.

Hasło do tych plików zostanie przesłane przez koordynatora przedmiotu.

 

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum