Historia

Katedra Biochemii Klinicznej (KBK) powstała w 1992 roku po reorganizacji Katedry Diagnostyki Biochemicznej i Kliniki Chorób Metabolicznych.

Po śmierci twórcy i kierownika Katedry prof. dr hab. med. Jana Sznajda w 1990 roku, nastąpił podział jednostki na Klinikę Chorób Metabolicznych i  Katedrę Biochemii Klinicznej w skład której weszły: Zakład Biochemii Klinicznej i Zakład Diagnostyki.

W 2010 roku decyzją Senatu UJ Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Biologii Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej została przekształcona w Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki z Pracownią Biologii Molekularnej.

W latach 1994-2008 Katedrą kierował prof. dr hab. n. med. Jerzy W. Naskalski, w latach 2008-2014 prof. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć, a od roku 2014 dr kierownictwo Katedry Biochemii Klinicznej objął prof. dr. hab. n. med. Bogdan Solnica.

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum