KIERUNEK DIETETYKA

PODSTAWY DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ – przedmiot z grupy treści podstawowych dla studentów I roku studiów I stopnia.
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

WPŁYW POŻYWIENIA NA WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH – FAKULTET dla studentów I roku studiów II stopnia.

Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

PODSTAWY DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ – FAKULTET dla studentów I roku studiów II stopnia.

Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

NUTRIGENOMIKA – przedmiot z grupy treści podstawowych dla studentów kierunku Dietetyka Wydziału Lekarskiego, modułu Dietetyka Kliniczna (IV semestr studiów II stopnia – magisterskich).
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska
Osoba do kontaktu – Prof. dr hab. n. biol. Iwona Wybrańska, (e-mail: iwona.wybranska@uj.edu.pl)

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – dla studentów II roku studiów II stopnia.
Koordynator – prof. dr hab. n med. Beata Kuśnierz-Cabala
Osoba do kontaktu – prof.dr hab. n med. Beata Kuśnierz-Cabala (e-mail: beata.kusnierz-cabala@uj.edu.pl)

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Wielkość fontu
Kontrast