Aparatura badawcza

Katedra Biochemii Klinicznej wyposażona jest w następującą aparaturę:

 • Analizator biochemiczny XL-180  (Erba Lachema)
 • Cytometr przepływowy BD CANTO II
 • Czytniki mikropłytek (test ELISA)
 • Hodowla Komórkowa
 • Mikroskop fluorescencyjny Eurostar III plus (Euroimmune)
 • Oxygraph-2k Oroboros
 • Sekwenator 16-kapilarny (3130xl Genetic Analyzer, Applied Biosystems) z pompą do żelu, z możliwością zastosowania polimerów: POP4, POP6 lub POP7.
 • Real-Time PCR 7900 Fast system
 • Spektrofotometr NanoDrop 1000, działający w zakresie fal światła widzialnego (220 – 750 nm) i pozwalający w ciągu kilku sekund określić jakość oraz ilość wyizolowanego materiału biologicznego (jedno- lub dwuniciowego DNA, RNA, białek).
 • Spektrofotometr przepływowy U2800A HITACHI
 • System do dokumentacji żeli GBOX (SYNGENE) – system wyposażony w kamerę CCD z rozdzielczością do 5,5 M efektywnych pikseli, 16 bitową oraz dynamice liniowej wynoszącej 4.8.
 • Termocykler gradientowy (SensoQuest Labcycler) pozwalający na przeprowadzenie reakcji odwrotnej transkrypcji lub PCR.
 • Ultrawirówka OPITMA

ADMINSTRONA W BUDOWIE

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum