Zakład Biochemii Klinicznej, Genetyki i Nutrigenomiki

Centrala telefoniczna: (12) 424 83 66

Kierownik Zakładu:

dr hab. med. Małgorzata Malczewska-Malec, prof.UJ (m.malczewska-malec@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1,89 B    tel. 124332873    Konsultacje dla studentów: czwartki 12.00-13.00:

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska (iwona.wybranska@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 0.139    tel. 124332875     Konsultacje dla studentów: Czwartki 11.00-12.00

dr n. med. Joanna Góralska  ( j.goralska@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.89B    tel. 124332873     Konsultacje dla studentów: Czwartki 13.00-14.00

dr n. med. Urszula Raźny (urszula.razny@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.89  A   tel. 124332872     Konsultacje dla studentów: Środy 13.00-14.00
 

Pracownicy naukowo-techniczni i techniczni:

dr n. med. Krystyna Słowińska-Solnica ( krystyna.slowinska-solnica@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.75    tel. 124332867

mgr chem. Anna Zdzienicka (anna.zdzienicka@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.89  A   tel. 124332872

Pracownia Biologii Molekularnej

Kierownik Pracowni:

dr hab. n. med. Anna Polus (a.polus@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.95   tel. 124332874

Pracownicy naukowo-techniczni i techniczni:

dr n. med. Agnieszka Dziewońska ( a.sliwa@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.77   tel. 124332868

dr n. med. Teresa Płatek (teresa.staszel@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.95   tel. 124332874

mgr biol. Anna Gruca (a.gruca@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.88   tel. 124332871

mgr  bioch. Maria Sordyl ( maria.biela@uj.edu.pl)
Skawińska 8, pok. 1.95   tel. 124332874

 

 

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum