Dydaktyka 2020

KIERUNEK LEKARSKI:

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 1/2 – przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku  Wydziału Lekarskiego.
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2/2– przedmiot obowiązkowy dla studentów III roku Wydziału  Lekarskiego.
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – dr n. med. Joanna Góralska, (e-mail: jgoralska@cm-uj.krakow.pl)

Literatura:

  • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny„,  red. Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W. Naskalski
  • Diagnostyka laboratoryjna„,  wyd. 2019, red. Bogdan Solnica

Fakultet – Geny wrażliwe na dietę – kurs e-learningowy – przedmiot fakultatywny dla studentów III roku  Wydziału Lekarskiego.

Koordynator – Prof. dr hab. n.med. Iwona Wybrańska,
Osoba do kontaktu – Prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska, (e-mail: iwona.wybranska@uj.edu.pl)


KIERUNEK DIETETYKA:

PODSTAWY DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ – przedmiot z grupy treści podstawowych dla studentów I roku studiów I stopnia.
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

WPŁYW POŻYWIENIA NA WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH – FAKULTET dla studentów I roku studiów II stopnia.

Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

PODSTAWY DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ – FAKULTET dla studentów I roku studiów II stopnia.

Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (e-mail: maria.kapusta@uj.edu.pl)

NUTRIGENOMIKA – przedmiot z grupy treści podstawowych dla studentów kierunku Dietetyka Wydziału Lekarskiego, modułu Dietetyka Kliniczna (IV semestr studiów II stopnia – magisterskich).
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska
Osoba do kontaktu – Prof. dr hab. n. biol. Iwona Wybrańska, (e-mail: iwona.wybranska@uj.edu.pl)

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – dla studentów II roku studiów II stopnia.
Koordynator – prof. dr hab. n med. Beata Kuśnierz-Cabala
Osoba do kontaktu – prof.dr hab. n med. Beata Kuśnierz-Cabala (e-mail: beata.kusnierz-cabala@uj.edu.pl)


KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA:

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU – przedmiot obowiązkowy dla studentów IV i V roku kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego.
Koordynator – dr hab. n. farm. Małgorzata Knapik-Czajka
Osoba do kontaktu – dr n. biol. Maria Kapusta, (mail:maria.kapusta@uj.edu.pl)

Literatura:

  • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny„,  red. Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W. Naskalski
  • „Medyczne laboratorium diagnostyczne. Metodyka i aparatura”, red. Bogdan Solnica, Krystyna Sztefko.

Zajęcia dla Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców:

Zajęcia obejmują seminaria prowadzone dla studentów anglojęzycznych z następujących przedmiotów:

LABORATORY DIAGNOSTICS – przedmiot obowiązkowy dla studentów III-ego roku programu sześcioletniego.
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Osoba do kontaktu – Prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska,
(e-mail: iwona.wybranska@uj.edu.pl)

 

 

 


SZKOLENIA PODYPLOMOWE:

SZKOLENIE PODYPLOMOWE w ramach specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

SZKOLENIE PODYPLOMOWE w ramach specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej.
Koordynator – Prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska


ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum