Fakultet – Geny wrażliwe na dietę

Fakultet – Geny wrażliwe na dietę – kurs e-learningowy – przedmiot fakultatywny dla studentów III roku  Wydziału Lekarskiego.

Koordynator – Prof. dr hab. n. biol. Iwona Wybrańska,
Osoba do kontaktu – Prof. dr hab. n. biol. Iwona Wybrańska, (e-mail: iwona.wybranska@uj.edu.pl)

Celem tego fakultetu jest zapoznanie was z powszechnymi złożonymi chorobami, zmiennością genów               i ich możliwym związkiem z dietą.
Moduł zawiera podstawowe informacje o chorobach wieloczynnikowych, takich jak otyłość i cukrzyca typu 2; opisuje różne metody stosowane w poszukiwaniu „genów kandydatów” w chorobach złożonych     i o podłożu poligenowym; dostarcza danych pokazujących znaczenie współdziałania czynników genetycznych i środowiskowych w predyspozycjach do tych chorób

Język wykładowy: angielski

E-learning na platformie PEGAZ

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

 

 

 


ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum