7900 Fast Real-Time PCR system

 

Aparat 7900HT Fast Real-time PCR system pozwala na analizy:

  • end-point – aparat odczytuje fluorescencję i pokazuje wynik ukończonej reakcji np. do dyskryminacji alleli (wykrywanie mutacji punktowych za pomocą techniki Real-Time PCR)
  • real-time PCR – aparat odczytuje fluorescencję z płytki i pokazuje przebieg reakcji PCR w czasie rzeczywistym – możliwa jest analiza z użyciem barwników fluorescencyjnych niespecyficznych (np. SYBR GREEN) lub znakowanych specyficznie sond, czy primerów (analiza ekspresji genów)
  • krzywa dysocjacji – oznaczanie fluorescencji pod wpływem zmian temperatury (analiza specyficzności reakcji, analiza polimorfizmów, HRM)

Dysponujemy 3 blokami:

  • standard (96 dołków)
  • fast (96 dołków, szybsze oznaczenia, mniejsze zużycie odczynników)
  • TLDA (możliwość badania do 384 genów równocześnie na jednej przygotowanej przez firmę płytce)

 

 

 

 

 

ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum