Pracownia Sekwencjonowania – Przykłady wykonywanych badań

W Pracowni Sekwencjonowania prowadzi się diagnostykę genetyczną cukrzycy, otyłości i zespołu metabolicznego oraz istnieje możliwość sekwencjonowania dowolnych fragmentów genomu.

Przykłady wykonywanych badań:

A. w diagnostyce cukrzycy:
1. Sekwencjonowanie genu HNF1a
B. w diagnostyce nadciśnienia tętniczego
2. Mutacja ACE I/D:
3. Polimorfizm AGT M235T, Polimorfizm AGT T174M
4. Polimorfizm ATR1 A1166C
5. Polimorfizm eNOS Glu298Asp
C. w diagnostyce otyłości
6. Sekwencjonowanie TCF7L2
7. Sekwencjonowanie MC4R
8. Sekwencjonowanie FATP1
9. Polimorfizm adiponektyny rs2241766 i rs1501299
10. Polimorfizm DRD2 TaqI A variant
11. Polimorfizm PPARγ Pro>Ala rs1805192
12. Polimorfizm BETA3 AR Trp64Arg
13. Polimorfizm BETA2 AR Gln27Glu
14. Polimorfizm APOC3 C3238G
15. Polimorfizm CETP1 G>A
16. Polimorfizm CD36/FAT c.478 C>T (Pro90Ser)
17. Polimorfizm SR-BI c.419 C>T
18. Polimorfizm FOXC2 512 C>T
19. Polimorfizm HSP70-2 1267
20. Polimorfizm HSP70-Hom NcoI variant
21. Polimorfizm UCP-1 BcI I variant
22. Polimorfizm TNFα NcoI Variant
23. Polimorfizm lipazy lipoproteinowej LPL-P i LPL-H

 

ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum