Seminarium magisterskie

Przedmiot dla studentów II roku studiów II stopnia Kierunku Dietetyka.

Koordynator – prof. dr hab. n med. Beata Kuśnierz-Cabala

Osoba do kontaktu – prof. dr hab. n med. Beata Kuśnierz-Cabala (e-mail: beata.kusnierz-cabala@uj.edu.pl)

 

SYLABUS, INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ, WARUNKI ZALICZENIA.

Hasło dostępne u koordynatora zajęć.


 


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Informacje dla Studentów z przedmiotu Seminarium magisterskie

Zachęcamy Studentów do zapoznania się z harmonogramem zajęć oraz informacjami bieżącymi dotyczącymi przedmiotu Seminarium magisterskie, zamieszczanymi na stronie Katedry Biochemii Klinicznej z zakładce Dydaktyka po zalogowaniu.

Pierwsze zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie w roku akademickim 2021/2022 zaplanowane są w dniu 18 października 2021 roku o godz. 12.30 w sali seminaryjnej nr 7 (Katedra Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7). O ewentualnych zmianach miejsca odbywania zajęć i terminach będziemy informować na stronie Katedry.

Uprzejmie prosimy studentów o zapoznanie się z Sylabusem przedmiotu. W roku akademickim 2021/2022, zajęcia będą realizowane w 3 grupach ćwiczeniowych. Wszystkich studentów prosimy o wpisanie się do jednej z zamieszczonych poniżej grup tematycznych realizowanej pracy magisterskiej:

Grupa 1 – Socjologiczne i psychologiczne aspekty dotyczące odżywiania i diety. Badania dotyczące różnorodności diet i wiedzy na temat ich wpływu na zdrowie.

Grupa 2 – Zalecenia dietetyczne i leczenie żywieniowe w ujęciu klinicznym.

Grupa 3 – Ocena poziomu wiedzy i odżywiania społeczeństwa. Dieta a aktywność fizyczna.

 Kontakt:

Koordynator przedmiotu jest dostępny w Zakładzie Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej UJ CM, ul. Skawińska 8; tel. (12) 433 28 63 oraz pod adresem email: beata.kusnierz-cabala@uj.edu.pl

 

 


ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Wielkość fontu
Kontrast