Seminarium magisterskie

Przedmiot dla studentów II roku studiów II stopnia Kierunku Dietetyka.

Koordynator – prof. dr hab. n med. Beata Kuśnierz-Cabala

Osoba do kontaktu – prof. dr hab. n med. Beata Kuśnierz-Cabala (e-mail: beata.kusnierz-cabala@uj.edu.pl)

 

SYLABUS, INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ, WARUNKI ZALICZENIA.

Hasło dostępne u koordynatora zajęć.


 


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

 

 

 


ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Wielkość fontu
Kontrast