Seminarium magisterskie

Przedmiot dla studentów II roku studiów II stopnia Kierunku Dietetyka.

Koordynator – prof. dr hab. n med. Beata Kuśnierz-Cabala

Osoba do kontaktu – prof. dr hab. n med. Beata Kuśnierz-Cabala (e-mail: beata.kusnierz-cabala@uj.edu.pl)

 

SYLABUS, INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ, WARUNKI ZALICZENIA.

Hasło dostępne u koordynatora zajęć.


 


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Informacje dla Studentów z przedmiotu Seminarium magisterskie

Zachęcamy Studentów do zapoznania się z harmonogramem zajęć oraz informacjami bieżącymi dotyczącymi przedmiotu Seminarium magisterskie, zamieszczanymi na stronie Katedry Biochemii Klinicznej z zakładce Dydaktyka po zalogowaniu.

Pierwsze zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie w roku akademickim 2022/2023 zaplanowane są w dniu 7 października 2022 roku o godz. 12.45 w sali seminaryjnej nr 0.46 (Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny, ul. Skawińska 8). O ewentualnych zmianach miejsca odbywania zajęć i terminach będziemy informować na stronie Katedry.

Uprzejmie prosimy studentów o zapoznanie się z Sylabusem przedmiotu. W roku akademickim 2022/2023, w zależności od formy realizacji pracy magisterskiej (praca badawcza, praca kazuistyczna), Studenci proszeni są o dokonanie wyboru przedmiotu: Seminarium magisterskie – prace badawcze lub Seminarium magisterskie – prace kazuistyczne. Zajęcia będą realizowane łącznie w 3 grupach. Wszystkich Studentów prosimy o kontakt z Dziekanatem (mgr Magdalena Kubik) i wpisanie się do jednej z grup tematycznych realizowanej pracy magisterskiej:

 

Kontakt:

Koordynator przedmiotu jest dostępny w Zakładzie Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej UJ CM, ul. Skawińska 8; tel. (12) 433 28 63 oraz pod adresem email: beata.kusnierz-cabala@uj.edu.pl

 


ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum