Elektroda tlenowa OROBOROS

   

 

Elektroda tlenowrażliwa Oxygraph-2k Oroboros służy do oceny aktywności mitochondriów. Na podstawie pomiarów stężenia tlenu w medium, wyznaczane jest tempo oddychania komórkowego jako pochodna stężenia tlenu w czasie. Zastosowanie wysokoczułej respirometrii i odpowiedniego protokołu badań pozwala na analizę rutynowego stanu  oddechowego (fizjologicznego), stanu sprzęgniętego mitochondriów (indukowanego oligomycyną) oraz  zdolność rozprzęgania oddychania (indukowanego rozprzęgaczem, FCCP) w żywych komórkach. W celu badania mechanizmu defektów mitochondrialnych stosowane są rozbudowane analizy funkcji poszczególnych kompleksów oddechowych w izolowanych mitochondriach lub komórkach permeabilizowanych.

Badanie tempa oddychania wewnątrzkomórkowego może również stanowić  element szerszej oceny funkcji mitochondriów analizowanej wspólnie z oceną stężenia ATP w komórkach (oznaczenia metodą luminescencyjną w tej samej Pracowni) oraz  oceną potencjału wewnętrznej błony mitochondrialnej (oznaczenia metodą fluorescencyjną, ilościowe i obrazowe).

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA

  • badanie procesu oddychania wewnątrzkomórkowego komórek z hodowli in vitro, poddanych działaniu składników i suplementów diety
  • Ocena toksycznego wpływu leków, narkotyków itp. na funkcje mitochondriów komórek z hodowli in vitro
  • badanie funkcji mitochondriów komórek z hodowli in vitro w celu poszukiwania potencjalnych mechanizmów działania różnych czynników (np. ochronnych w chorobach neurodegeneracyjnych)
  • obserwacje zmiany profilu metabolicznego komórek i żywotności podczas różnych stanów np. apoptozy lub różnicowania
  • badanie funkcji mitochondriów i wykrywanie defektów mitochondrialnych w komórkach izolowanych od pacjentów, np. w leukocytach.

 

 

ADMIN

 

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum