Projekty międzynarodowe

PREVENTOMICS

  European Union’s Horizon 2020 Grant Agreement nr 818318 „Personalised nutrition tools accessible to everyone, aimed at improving health and preventing the onset of diseases.”

BIOCLAIMS
FP7: 244995: 7th Framework Programme:” BIOmarkers of Robustness of Metabolic Homeostasis for Nutrigenomics-derived Health CLAIMS Made on Food”

LIPIDOMICNET
FP7 202272 : 7th Framework Programme: ” Lipid Droplets as dynamic organelles of the fat deposition and release: translational research towards human disease”

Polsko-Norweski projekt
Polish-Norwegian Research Fund (OPI/EEA ) Polsko-Norweski project

MITOFOOD – COST Action FA0602 MITOFOOD: „BIOACTVE FOOD COMPONENTS, MITOCHONDRIAL FUNCTION AND HEALTH”

COST Action BM0602 – COST Action BM0602 „Adipose tissue: A key target for prevention of the metabolic syndrome”

LIPGENEFP6-2002-FOOD –05944 „Diet genomics, and metabolic syndrome: and integrated nutrition, agro-food, social and economic analysis”. projekt zintegrowany

SC&CR
FP-6-2002-LIFESCIHEALTH-502988 „Application and processes optimization of human stem cells for myocardium repair”. Projekt STREP

NuGO
FP6-2002-FOOD 506360 „European Nutrigenomics Organisation – Linking genomics, nutrition and health research” projekt: sieć doskonałości

STEC
QLAM-2001-00307 Stem Cell Therapeutics Excellence Centre 5th Framework Programme (Współtwórca i współ koordynator projektu UE)

 DLARFID QLRT-CT-2001-00183 5th Framework Programme Dietary Lipids as Risk Factors in Development. Mechanistic Issues ( Projektotwórca I Koordynator projektu UE)

POLONIUM
POLONIUM PL/9611/99/02-02.178/516

COST-B17
„Insulin resistance, obesity and diabetes mellitus in the elderly”

COST-918
Mutation of beta 3 adrenergic receptor, UCP-1, PPAR-gamma as the risk factor for obesity and the cardiovascular disorders MoU: 233/98

Za kierowanie  projektem Unii Europejskiej FW 6 DLARFID Prof. Aldona Dembinska-Kieć otrzymała nagrodę  indywidualną  „Gwiazdy Ramowe”   Punktu Kontaktowego  UE. Za uczestnictwo Katedry Biochemii Klinicznej CMUJ w licznych projektach UE  Prof. A Dembińska-Kieć była nominowana do odznaczenia „Kryształowej Brukselki”  KBK przy Ministerstwie Nauki w roku 2008. W roku 2010 dzięki znacznemu wkładowi Katedry Wydziałowi Lekarskiemu UJ CM, jako jedynej Uczelni medycznej w Polsce przyznano właśnie to odznaczenie.

ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum