Analizator biochemiczny XL-180 (Erba Lachema)

Automatyczny analizator biochemiczny z możliwością selektywnego wyboru metod.

                                   

Erba XL-180 to zautomatyzowany analizator biochemiczny, z systemem otwartym, przeznaczony do pomiarów spektrofotometrycznych i immunoturbidymetrycznych ( w zakresie długości fali od 34-700 nm). Analizator posiada szerokie menu testowe, umożliwiające przeprowadzanie oznaczeń biochemicznych w surowicy krwi, osoczu i moczu.

ADMIN

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum